Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

AC - DC Adapter

Sạc 24V 4A

Giá: 190.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 3A

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 2A

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 24V 1A

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

Sạc 15V- 6A

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V- 5A

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V- 4A

Giá: 95.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V-3A

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 15V -2A hai đầu

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-2A

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-1A

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc 7.5V-3A

Giá: 65.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc ...- 4.74A

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc...- 3.42A

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc HP Chân Kim 19.5V

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

Sạc DELL 462 (Lớn)

Giá: 160.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2