Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Dây anten RG178 SFF50-1

Giá: 12.000đ Còn lại: 600 cái

Jack nối anten IPX/SMA 15cm - Female (H36)

Giá: 35.000đ Còn lại: 20 cái

Jack nối anten IPX/SMA 10cm - Female

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

GPS Antenna 3m (T13)

Giá: 65.000đ Còn lại: 100 cái

GSM Antenna 3m (T111)

Giá: 45.000đ Còn lại: 100 cái

GSM Antenna 2dBi (H36)

Giá: 30.000đ Còn lại: 100 cái

2.4GHz Antenna IPEX (H36)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

2.4 GHz Antenna 6dBi SMA (Male) (H36)

Giá: 50.000đ Còn lại: 200 cái

2.4 GHz Antenna 3dBi SMA (Male) (H36)

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái