Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Arduino Mainboard

Arduino ATTiny85 USB Digispark

Giá: 55.000đ Còn lại: 50 cái
-4%

Arduino Wifi WeMos D1 R32 ESP32 BLE (H36)

Giá: 240.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino MEGA2560 (H17)

Giá: 240.000đ Còn lại: 100 cái