Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

BJT Transistors

KSC3552NTU

Giá: 38.000đ Còn lại: Hết hàng

KSA1013-CN

Giá: 8.000đ Còn lại: 82 cái

KSA1013

Giá: 500đ Còn lại: Hết hàng

2SA1015LT1-BA PNP SMD Transistor

Giá: 500đ Còn lại: 2231 cái

2SA1015GR

Giá: 3.500đ Còn lại: 195 cái

2SA1015

Giá: 1.500đ Còn lại: 320 cái

2SC1815

Giá: 3.500đ Còn lại: 451 cái

2SC1815GRTE2FT

Giá: 1.500đ Còn lại: 340 cái

2SC1815-HF

Giá: 500đ Còn lại: 1178 cái

2SA564

Giá: 500đ Còn lại: 1063 cái

MMBT2222A

Giá: 500đ Còn lại: 2536 cái

MJE13003

Giá: 4.500đ Còn lại: 275 cái

BUW42AP

Giá: 24.000đ Còn lại: 19 cái

2N3906

Giá: 500đ Còn lại: 1858 cái

2N3904

Giá: 500đ Còn lại: 229 cái

2SC945

Giá: 500đ Còn lại: 2552 cái