Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Bộ Cộng Hưởng Resonator

Bộ Cộng Hưởng 4Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng 10Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: 85 cái

Bộ Cộng Hưởng 12Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: 117 cái

Bộ Cộng Hưởng 16Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng 6Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng 20Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: 87 cái

Bộ Cộng Hưởng 24Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Giá: 6.000đ Còn lại: 117 cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 24Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 20Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 16Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 12.5Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 14.7Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 13.5Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 8Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 6Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Cộng Hưởng ZTT 5.5Mhz 3-DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: Hết hàng
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2