Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Breadboard

Breadboard Small size (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái

Breadboard Medium Size (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard MB-102 (H01)

Giá: 45.000đ Còn lại: 50 cái

Breadboard hàn 2 mặt (5x7cm) (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard hàn 2 mặt (3x7cm) (H01)

Giá: 6.000đ Còn lại: 50 cái

Breadboard hàn 1 mặt (9x10cm) (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard hàn 1 mặt (7x9cm) (H01)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard hàn 1 mặt (5x7cm) (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

Breadboard GL No.12 (H01)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái