Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến

Cảm biến tiệm cận LJ12A3-4-Z/BY NPN (H15)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

Encoder H9701#C54 DIP-4 AVAGO (H15)

Giá: 120.000đ Còn lại: 50 cái

Cảm Biến Khí GAS MQ-2 (H10)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến LoadCell BF350

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến pH E-201-C

Giá: 320.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến từ A3144E (H12)

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến tiệm cận LJ12A3-4-Z/BY PNP (H15)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến quang trở - 5mm

Giá: 1.500đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến nhiệt độ loại K WRX-31 (T211)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

CB siêu âm Tx và Rx (H40)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến hồng ngoại 1838

Giá: 3.000đ Còn lại: 12 cái

Cảm biến hồng ngoại

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm Biến hồng ngoại TCRT5000 (H15)

Giá: 3.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến hồng ngoại TDL-5001 (H15)

Giá: 150.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến hồng ngoại TCST 1103 (H15)

Giá: 75.000đ Còn lại: 50 cái