Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến dòng

Cảm biến dòng AC ZTA523A 50A/25mA (H12)

Giá: 45.000đ Còn lại: 12 cái

Cảm biến dòng AC ZTA350B 5A/5mA (H22)

Giá: 25.000đ Còn lại: 11 cái

Cảm biến dòng AC ZTA303A 200A/200mA (H22)

Giá: 70.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến dòng AC ZMCT103C 5A/5mA

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái

Cảm biến dòng AC ZDKCT10M/16M 80A (H22)

Giá: 120.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến dòng AC SCT-013-000 YHDC 100A (H22)

Giá: 120.000đ Còn lại: 12 cái

Cảm biến dòng AC ZTA518A 20A/10mA

Giá: 35.000đ Còn lại: 50 cái