Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến hồng ngoại

-7%

Encoder H9701#C54 DIP-4 AVAGO (H15)

Giá: 130.000đ Còn lại: Hết hàng

Cảm biến hồng ngoại 1838

Giá: 3.000đ Còn lại: 12 cái

Cảm biến hồng ngoại (cảm biến)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm Biến hồng ngoại TCRT5000 (H15)

Giá: 3.000đ Còn lại: 10 cái
-8%

Cảm biến hồng ngoại TDL-5001 (H15)

Giá: 165.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến hồng ngoại TCST 1103 (H15)

Giá: 75.000đ Còn lại: 50 cái

Cảm biến hồng ngoại RPR220 (H15)

Giá: 15.000đ Còn lại: 100 cái