Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến Loadcell

Cảm biến LoadCell BF350

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến LoadCell 5Kg (H22)

Giá: 60.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến Loadcell 50kg

Giá: 30.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến Loadcell 3Kg (H22)

Giá: 60.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến Loadcell 2Kg (H22)

Giá: 60.000đ Còn lại: 100 cái

Cảm biến Loadcell 1Kg (H22)

Giá: 60.000đ Còn lại: 100 cái