Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cảm biến nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ loại K WRX-31 (T211)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm AM2315 (H06)

Giá: 380.000đ Còn lại: 10 cái

Dây cảm biến nhiệt độ DS18B20 (H06)

Giá: 30.000đ Còn lại: 399 cái

Cảm biến nhiệt độ TP-01 (T25)

Giá: 35.000đ Còn lại: 22 cái

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple PT100

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

Cảm biến nhiệt độ NTC 10K (H06)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Cảm biến nhiệt độ LM35 (H06)

Giá: 18.000đ Còn lại: 4 cái

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT12 (H06)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái

Dây cảm biến nhiệt độ WZP PT100

Giá: 50.000đ Còn lại: 50 cái