Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Cuộn cảm

-14%

Cuộn cảm 47uH SMD

Giá: 3.000đ Còn lại: 999 cái

Cuộn cảm 330uH SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

Cuộn cảm 100uH SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 500 cái

330uH 5026

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Cuộn Cảm 10uH 0805 10%

Giá: 25.000đ Còn lại: 8000 cái

Cuộn cảm điều chỉnh IFT

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái