Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Dao Động Oscillator

Bộ Dao Động 125MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: 68 cái

Bộ Dao Động 100MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: 96 cái

Bộ Dao Động 80MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 23.000đ Còn lại: 25 cái

Bộ Dao Động 50MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Dao Động 40MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: 136 cái

Bộ Dao Động 54MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

Giá: 12.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Dao Động 30MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: 77 cái

Bộ Dao Động 12MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Dao Động 50MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

Giá: 12.500đ Còn lại: Hết hàng

Bộ Dao Động 10MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

Giá: 13.500đ Còn lại: 47 cái