Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

DC - DC Boost Converter

USB 3V/3.3V/3.7V/4.2V -> 5V 2A (H14)

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch tăng áp XL6019 (H11)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch tăng áp XL6009 + LED hiển thị (H11)

Giá: 85.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch tăng áp mini HT016/3608 (H11)

Giá: 20.000đ Còn lại: 40 cái

Mạch tăng áp 600W (H11)

Giá: 180.000đ Còn lại: 50 cái

Mạch tăng áp 1200W RED ver. (H11)

Giá: 270.000đ Còn lại: 50 cái

Mạch tăng áp 1200W (H11)

Giá: 330.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch tăng áp 0.9 - 5V DC (H14)

Giá: 18.000đ Còn lại: 10 cái

Module tăng áp DC - DC 1500W 30A

Giá: 450.000đ Còn lại: 10 cái
-24%

Mạch Boost Tăng Áp DC-DC 15A 10-60V 400W (H11)

Giá: 125.000đ Còn lại: 15 cái

Mạch tăng áp 120W-5A (H11)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch tăng áp 150W (H11)

Giá: 50.000đ Còn lại: 22 cái