Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

DC - DC Buck Converter

Module Nguồn BreadBoard MB102 (H01)

Giá: 25.000đ Còn lại: 11 cái

Mạch giảm áp MPPT Solar 5A (H16)

Giá: 170.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp LM317 (H16)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp LM2596S có chỉnh dòng (H16)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp LM2596S + Switch (H16)

Giá: 55.000đ Còn lại: 11 cái

Mạch giảm áp DC XL4016E 8A (H16)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch giảm áp DC XL4015E 5A (H16)

Giá: 36.000đ Còn lại: 5 cái

Mạch giảm áp DC LM2596HVS (H16)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp AMS1117 5V (H16)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp AMS1117 3.3V (H16)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch giảm áp 5V USB KIS3R33S (H14)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3