Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Development kit

Atmega16 Breakout Board (Socket) YL-34(H13)

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

51/AVR MCU Development Board (H13)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái
-8%

Board NUCLEO-F103RB, STM32F103RBT6

Giá: 480.000đ Còn lại: 6 cái
-4%

Kit Lập Trình STEM Micro Bit (TREO)

Giá: 460.000đ Còn lại: 4 cái

8051 Breakout Board socket 89 (DIP) (H13)

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

KIT ESP32 NODE MCU V1.1

Giá: 155.000đ Còn lại: 10 cái

Tiva C Launchpad

Giá: 420.000đ Còn lại: 12 cái

MSP430F149 Development Kit (H35)

Giá: 300.000đ Còn lại: 50 cái

MSP430 Launchpad

Giá: 250.000đ Còn lại: Hết hàng

PIC16F877A MCU Development Board (H35)

Giá: 300.000đ Còn lại: 20 cái

STM8S103F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

STM8S003F3P6 Development Kit (H13)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103RCT6 Development Kit (H13)

Giá: 250.000đ Còn lại: 3 cái

STM32F103C8T6-BLK Development Kit (H13)

Giá: 90.000đ Còn lại: 12 cái

STM32F103C8T6 Development Kit V2 (H13)

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

STM32F103C8T6 Development Kit (H13)

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2