Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diode Transistor IGBT FET XTAL

CM75DU-12F IGBT MOD DUAL 600V 75A F SER

Giá: 1.662.000đ Còn lại: Hết hàng

PM20CEA060-3

Giá: 977.500đ Còn lại: 3 cái

PM20CEF060

Giá: 977.500đ Còn lại: 2 cái

MG200Q2YS9

Giá: 2.070.000đ Còn lại: 1 cái

FP7G50US60

Giá: 156.500đ Còn lại: Hết hàng

P549A07 Module IGBT

Giá: 401.500đ Còn lại: 2 cái

STGW20NC60VD IGBT N-CHAN 60A 600V TO247

Giá: 171.500đ Còn lại: Hết hàng

IXGH48N60C3D1 IGBT 600V 75A 300W TO247AD

Giá: 43.500đ Còn lại: Hết hàng

STGP14NC60KD IGBT 600V 25A 80W TO220

Giá: 26.500đ Còn lại: Hết hàng

AUIRGP50B60PD1 IGBT 600V 75A 390W TO247AC

Giá: 79.500đ Còn lại: 93 cái

FGL40N120ANDTU IGBT 64A 1200V 3Pin TO-264

Giá: 86.000đ Còn lại: Hết hàng

FGA25N120ANTDTU IGBT 50A 1200V TO-3P

Giá: 29.000đ Còn lại: Hết hàng

STGW60V60DF IGBT 600V 80A 375W TO247

Giá: 75.000đ Còn lại: Hết hàng

G3N60C3D IGBT 600V 6A 33W TO220

Giá: 40.000đ Còn lại: Hết hàng

IRG4PF50WPBF IGBT 900V 51A 200W TO247AC

Giá: 34.500đ Còn lại: Hết hàng

IRG4PC50UPBF IGBT 600V 55A 200W TO247AC

Giá: 29.000đ Còn lại: Hết hàng