Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diode Zener

1N5372B Diode Zener 62V 5W

Giá: 1.500đ Còn lại: 1111 cái

1N5366B Diode Zener 39V 5W

Giá: 3.500đ Còn lại: 849 cái

1N5351B Diode Zener 14V 5W

Giá: 3.500đ Còn lại: 753 cái

1N5339 Diode Zener 5.6V 5W

Giá: 3.500đ Còn lại: Hết hàng

1N4758A Diode Zener 56V 1W

Giá: 500đ Còn lại: Hết hàng

1N4756A Diode Zener 47V 1W

Giá: 1.000đ Còn lại: Hết hàng

1N4754A Diode Zener 39V 1W

Giá: 500đ Còn lại: Hết hàng

1N4753A Diode Zener 34V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 929 cái

1N4752A Diode Zener 33V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 576 cái

1N4751A Diode Zener 30V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 1404 cái

1N4750A Diode Zener 27V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 762 cái

1N4749A Diode Zener 24V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 889 cái

1N4748A Diode Zener 22V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 1283 cái

1N4747A Diode Zener 20V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 3479 cái

1N4746A Diode Zener 18V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 1294 cái

1N4745A Diode Zener 16V 1W

Giá: 500đ Còn lại: 828 cái