Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Diodes

LL4148 SMD

Giá: 250đ Còn lại: 1000 cái
-25%

Diode 507 5A (HLK145)

Giá: 3.000đ Còn lại: 100 cái

Diode SS34 3A40V SMA (DO-214AC) 1N5822

Giá: 600đ Còn lại: 4000 cái

Diode SS14 1N5819 1A40V SMA (DO-214AC)

Giá: 450đ Còn lại: 4000 cái

Diode M7 SMA (1N4007 ) DO-21

Giá: 200đ Còn lại: 10000 cái