Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Espressif

ESP32S NODE MCU V1.1

Giá: 180.000đ Còn lại: 10 cái

Đế ra chân NodeMCU tích hợp IC driver L293D

Giá: 75.000đ Còn lại: 11 cái

ESP8266 NodeMCU Development Kit (Amica) (H36)

Giá: 110.000đ Còn lại: 50 cái