Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

FETs-Single, MOSFETs

AO4828

Giá: 5.500đ Còn lại: 533 cái

IRF1405PBF

Giá: 22.000đ Còn lại: 156 cái

IXFB100N50P

Giá: 172.500đ Còn lại: Hết hàng

IRFPF40

Giá: 73.500đ Còn lại: Hết hàng

IRFP260M

Giá: 42.500đ Còn lại: Hết hàng

FQPF10N60C

Giá: 14.000đ Còn lại: 21 cái

AO3401

Giá: 1.000đ Còn lại: Hết hàng

BSS138LT1G

Giá: 1.500đ Còn lại: 2674 cái

IRF9520NPBF MOSFET P-CH 100V 6.8A TO-220AB

Giá: 22.000đ Còn lại: 106 cái

2SK1500

Giá: 40.000đ Còn lại: Hết hàng

IRFS4115

Giá: 43.500đ Còn lại: Hết hàng

IRFP350

Giá: 39.000đ Còn lại: Hết hàng

2SK3566

Giá: 29.000đ Còn lại: Hết hàng

IRF640NPBF

Giá: 11.000đ Còn lại: 95 cái

K894

Giá: 30.000đ Còn lại: 8 cái

FHF8N60

Giá: 7.000đ Còn lại: 196 cái