Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

IC DIP

IC X0405MF - DIP

Giá: 2.500đ Còn lại: 2000 cái

IC N76E003AT20 TSSOP20

Giá: 8.000đ Còn lại: 2500 cái

IC IR2111 DIP8

Giá: 20.000đ Còn lại: 500 cái

IC PT2272 - M4 DIP18

Giá: 7.000đ Còn lại: 500 cái

IC PT2272 - L4 DIP18

Giá: 5.000đ Còn lại: 500 cái

IC LM324N DIP14

Giá: 3.000đ Còn lại: 500 cái

IC TRANSISTOR C4139 TO-3P

Giá: Liên hệđ Còn lại: 66 cái

IC MOSFET FQA 90N08 TO-3P

Giá: 45.000đ Còn lại: 500 cái

IC L7818CV TO-220

Giá: 5.000đ Còn lại: 5000 cái

IC HFP5N50U TO-220

Giá: Liên hệđ Còn lại: 170 cái

IC ULN2003AN DIP16

Giá: 3.500đ Còn lại: 500 cái

IC LM2576T - ADJ TO-220-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576T - 5V TO-220-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576HVT - 5V TO-220-5

Giá: 15.000đ Còn lại: 5000 cái

IC 7812 TO-220-3

Giá: 3.000đ Còn lại: 5000 cái

IC L7809CV TO-220-3

Giá: 3.000đ Còn lại: 5000 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3