Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

IC SMD

TRANS FMMT718 PNP 20V 1.5A SOT23-3 (H31)

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

TRANS 2STR2160 PNP 60V 1A SOT23-3 (H31)

Giá: 4.000đ Còn lại: 1000 cái

IC Boost 2A SX1308 SOT23-6 (B628) (H31)

Giá: 9.000đ Còn lại: 1000 cái

IC Nguồn 78L05 SOT-89 SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 10000 cái

Mosfet Kênh P SUD50P06-15L 50A 60V TO-252

Giá: 6.000đ Còn lại: 2500 cái

IC L7805CD2T TO-263 5V 1.5A

Giá: 3.000đ Còn lại: 1000 cái

IC LM2596S-5V TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC Driver 7289BS SOP28 (H34)

Giá: 48.000đ Còn lại: 500 cái

IC MAX7219CWG SOP24

Giá: 18.000đ Còn lại: 500 cái

IC LM2596S-ADJ TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576S - 5V TO-263-5

Giá: 10.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576HVS - 5V TO-263-5

Giá: 15.000đ Còn lại: 5000 cái

IC LM2576HVS - ADJ TO-263-5

Giá: 15.000đ Còn lại: 5000 cái

IC nguồn xung XL6009 TO-263

Giá: 18.000đ Còn lại: 1000 cái

IC PAM8403 SOP16

Giá: 6.000đ Còn lại: 1000 cái

IC TC4072 CD4072 DIP14

Giá: 10.000đ Còn lại: 1000 cái