Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

JFETs (Junction Field Effect)

2N4857A

Giá: 52.000đ Còn lại: Hết hàng

2SK30A-GR

Giá: 3.500đ Còn lại: 386 cái

2N5457G

Giá: 8.500đ Còn lại: Hết hàng

2SK01980RL

Giá: 6.000đ Còn lại: Hết hàng

PMBFJ620

Giá: 6.000đ Còn lại: 50 cái

PMBFJ177

Giá: 8.000đ Còn lại: 229 cái

MMBF4393

Giá: 8.500đ Còn lại: 274 cái