Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Khác

-17%

DỊCH VỤ ĐÓNG PIN THEO YÊU CẦU

Giá: 50.000đ Còn lại: 999 cái

USBee AX Pro (H13)

Giá: 600.000đ Còn lại: 10 cái

TRỤ ĐỒNG ĐỰC 0.5CM

Giá: 1.000đ Còn lại: 20 cái

Trụ đồng cái - cái 3cm

Giá: 4.000đ Còn lại: 20 cái

Trụ đồng cái - cái 2cm

Giá: 2.500đ Còn lại: 20 cái

Trụ đồng cái - cái 1cm

Giá: 1.500đ Còn lại: 20 cái

Trụ đồng cái - cái 1.5cm

Giá: 2.000đ Còn lại: 20 cái

Thiết bị phát nhận Bluetooth

Giá: 220.000đ Còn lại: 10 cái

Saleae Logic Analyzer (H13)

Giá: 180.000đ Còn lại: 20 cái

Phun sương thạch anh 25mm

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Phun sương thạch anh 20mm

Giá: 20.000đ Còn lại: 20 cái

Nhựa Bảo Vệ Jack GX20

Giá: 4.000đ Còn lại: 200 cái

Nhựa Bảo Vệ Jack GX16

Giá: 3.000đ Còn lại: 203 cái

Nhựa Bảo Vệ Jack GX12

Giá: 3.000đ Còn lại: 99 cái

Nhíp ESD-12 Đầu Nhọn

Giá: 15.000đ Còn lại: 100 cái

Nhíp ESD-11 Đầu Nhọn

Giá: 15.000đ Còn lại: 100 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3