Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Khung, bánh xe

Mạch chuyển đổi PS2, PS3 sang UART (TAM)

Giá: 115.000đ Còn lại: 10 cái

Khung xe 4 bánh 2 tầng (H39)

Giá: 260.000đ Còn lại: 20 cái

Khung xe 4 bánh 2 Motor (H39)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

Khung xe 3 bánh 2 Motor (H39)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

Gá cảm biến siêu âm (H40)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Gá bắt RC Servo (H20)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Gá bắt động cơ vàng (H53)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Gá bắt động cơ N20 (H20)

Giá: 5.000đ Còn lại: 60 cái

Gá bắt động cơ chữ L 25mm (H30)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Bánh xe vàng 65mm (H30)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Bánh xe N20 43mm (H30)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Bánh xe đa hướng xoay để làm robot (H30)

Giá: 12.000đ Còn lại: 10 cái