Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch điều khiển

LCD 2004 Ramps 1.4 (T16)

Giá: 160.000đ Còn lại: 20 cái

GLCD 12864 Display cho RAMPS 1.4 (T21)

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái

Ramp 1.4 Arduino Mega Shield (T27)

Giá: 120.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino Uno CNC Shield (T210)

Giá: 40.000đ Còn lại: 50 cái