Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp

Đế chuyển đổi SOP28 - DIP28 (T14)

Giá: 110.000đ Còn lại: 20 cái
-7%

Usb Ch340 To Rs485 (H25)

Giá: 140.000đ Còn lại: 5 cái
-5%

Usb To Can Adapter (H13)

Giá: 400.000đ Còn lại: 2 cái

Mạch Nạp STC USB ISP(H35)

Giá: 80.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch nạp PICKIT2 (H13)

Giá: 250.000đ Còn lại: 5 cái
-10%

Mạch Nạp STK500 (T35)

Giá: 360.000đ Còn lại: 10 cái
-30%

PIC Mini Development Board (T213)

Giá: 49.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch Nạp CC-Debugger

Giá: 250.000đ Còn lại: 5 cái

Mạch Nạp Đa Năng SP200SE (H35)

Giá: 200.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch nạp MSP430 (H35)

Giá: 900.000đ Còn lại: 50 cái

Mạch Nạp OpenJTag

Giá: 800.000đ Còn lại: 10 cái

ST-Link V2 Mini (H35)

Giá: 80.000đ Còn lại: 20 cái

ST-Link V2 Debugger

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái

Mạch Nạp PICKIT 3.5

Giá: 400.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch nạp PIC K150 (H35)

Giá: 175.000đ Còn lại: 10 cái

Đế nạp PICKITX (H13)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2