Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp AVR

-10%

Mạch Nạp STK500 (T35)

Giá: 360.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch nạp Burn-E (H07)

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch nạp AVR USB ISP tiny

Giá: 140.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch nạp AVR USB ISP (H35)

Giá: 80.000đ Còn lại: 12 cái
-17%

AVRISP/USBasp/STK500 convert 10PIN to 6PIN (H35)

Giá: 25.000đ Còn lại: 12 cái