Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp PICKIT2 (H13)

 • Mã SP:
  MDNA32
 • Giá:
  250,000VND
 • Lượt xem:
  2335
 • Số lượng:

Mạch nạp PICKIT2 hỗ trợ nạp các thiết bị:

Thông số kĩ thuật

 • 24FJ128GA006*24FJ128GA008*24FJ16GA002*24FJ16GA004*24FJ64GA002*24FJ64GA004*24FJ96GA008*24FJ96GA010*24HJ128GP210*24HJ128GP306*24HJ128GP506*24HJ128GP510*24HJ256GP206*24HJ256GP210*24HJ64GP206*24HJ64GP210*24HJ64GP506*24HJ64GP510*33FJ128MC506*33FJ128MC510*33FJ128MC706*

  10 series: 

  PIC10F200*

  PIC10F202*

  PIC10F204*

  PIC10F206*

  PIC10F220*

  PIC10F222*

  12F series:

  PIC12F508

  PIC12F509

  PIC12F510 PIC12F609* PIC12F615* PIC12F629*
  PIC12F635* PIC12F675 PIC12F683 PIC12HV609* PIC12HV615*  

  16F series:

  PIC16F505

  PIC16F506

  PIC16F610* PIC16F616* PIC16F627A PIC16F628A

  PIC16F630*

  PIC16F631

  PIC16F636* 

  PIC16F639*

  PIC16F648A*

  PIC16F676
  PIC16F677* PIC16F684

  PIC16F685

  PIC16F687

  PIC16F688 

  PIC16F689

  PIC16F690 PIC16F716* PIC16F723* PIC16F724* PIC16F726* PIC16F727*
  PIC16F737 

  PIC16F747 

  PIC16F767

  PIC16F777  PIC16F785 PIC16F818
  PIC16F819 PIC16F87

  PIC16F870

  PIC16F871 

  PIC16F872 

  PIC16F873

  PIC16F873A 

  PIC16F874

  PIC16F874A

  PIC16F876  

  PIC16F876A 

  PIC16F877
  PIC16F877A PIC16F88 PIC16F882*

  PIC16F883

  PIC16F884

  PIC16F886

  PIC16F887

  PIC16F913

  PIC16F914

  PIC16F916

  PIC16F917

  PIC16F946
  PIC16HV610* PIC16HV616* PIC16HV785* PIC16LF723* PIC16LF724* PIC16LF726*
  PIC16LF727*          

  18 series: 

  PIC18F1220

  PIC18F1230

  PIC18F1320

  PIC18F1330

  PIC18F2220

  PIC18F2221*

  PIC18F2320

  PIC18F2321

  PIC18F2331

  PIC18F2410

  PIC18F242 PIC18F2420
  PIC18F2423 PIC18F2431* PIC18F2450 PIC18F2455* PIC18F2458* PIC18F248*
  PIC18F2480 PIC18F24J10* PIC18F24K20 PIC18F2510 PIC18F2515* PIC18F252*
  PIC18F2520 PIC18F2523 PIC18F2525* PIC18F2550* PIC18F2553* PIC18F258*
  PIC18F2580 PIC18F2585* PIC18F25J10* PIC18F25K20

  PIC18F2610*

  PIC18F2620*

  PIC18F2680* PIC18F2682 PIC18F2685 PIC18F26K20*

  PIC18F4220

  PIC18F4221*

  PIC18F4320

  PIC18F4321*

  PIC18F4331* PIC18F4410 PIC18F442 PIC18F4420
  PIC18F4423 PIC18F4431* PIC18F4450 PIC18F4455 PIC18F4458* PIC18F448*
  PIC18F4480 PIC18F44J10* PIC18F44K20*

  PIC18F4510

  PIC18F4515*

  PIC18F452

  PIC18F4520

  PIC18F4523

  PIC18F4525*

  PIC18F4550

  PIC18F4553*

  PIC18F458*

  PIC18F4580

  PIC18F4585*

  PIC18F45J10*

  PIC18F45K20

  PIC18F4610*

  PIC18F4620*

  PIC18F4680*

  PIC18F4682 PIC18F4685 PIC18F46K20 PIC18F6310

  PIC18F6390

  PIC18F6393*

  PIC18F63J11*

  PIC18F63J90*

  PIC18F6410

  PIC18F6490

  PIC18F6493*

  PIC18F64J11*

  PIC18F64J90*

  PIC18F6520

  PIC18F6525

  PIC18F6527* PIC18F6585
  PIC18F65J10* PIC18F65J11* PIC18F65J15*

  PIC18F65J50*

  PIC18F65J90*

  PIC18F6620

  PIC18F6621*

  PIC18F6622

  PIC18F6627* PIC18F6628* PIC18F6680

  PIC18F66J10*

  PIC18F66J11* PIC18F66J15* PIC18F66J16*

  PIC18F66J50*

  PIC18F66J55* PIC18F66J60*
  PIC18F66J65* PIC18F6720 PIC18F6722 PIC18F6723 PIC18F67J10* PIC18F67J11*
  PIC18F67J50* PIC18F67J60* PIC18F8310 PIC18F8390 PIC18F8393* PIC18F83J11*
  PIC18F83J90* PIC18F8410 PIC18F8490 PIC18F8493* PIC18F84J11* PIC18F84J90*
  PIC18F8520 PIC18F8525* PIC18F8527* PIC18F8585* PIC18F85J10* PIC18F85J11*
  PIC18F85J15* PIC18F85J50*

Sản phẩm liên quan