Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp STM8 & STM32

Mạch Nạp OpenJTag

Giá: 800.000đ Còn lại: 10 cái

ST-Link V2 Mini (H35)

Giá: 80.000đ Còn lại: 20 cái

ST-Link V2 Debugger

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái