Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Mạch nạp Texas Instruments

Mạch Nạp CC-Debugger

Giá: 250.000đ Còn lại: 5 cái

Mạch nạp MSP430 (H35)

Giá: 900.000đ Còn lại: 50 cái