Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Máy in 3D

Máy in 3D

Giá: 6.500.000đ Còn lại: 10 cái

Động cơ bước 17HS4401

Giá: 190.000đ Còn lại: 10 cái

Động cơ bước 17HS4023

Giá: 160.000đ Còn lại: Hết hàng

Động Cơ Bước 17HS3401

Giá: 190.000đ Còn lại: 10 cái

Bánh răng dây đai S2M Pulley

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

LCD 2004 Ramps 1.4 (T16)

Giá: 160.000đ Còn lại: 20 cái

GLCD 12864 Display cho RAMPS 1.4 (T21)

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái

Ramp 1.4 Arduino Mega Shield (T27)

Giá: 120.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino Uno CNC Shield (T210)

Giá: 40.000đ Còn lại: 50 cái

Bàn gia nhiệt PCB Heatbed MK2Y 200

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái

Bàn gia nhiệt PCB Heatbed MK2B DUAL POWER

Giá: 200.000đ Còn lại: 50 cái

Ổ Bi Trượt SC8UU (H26)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Ổ bi trượt LM8UU (H26)

Giá: 40.000đ Còn lại: 70 cái

Khớp Nối Mềm 5*8 (H26)

Giá: 35.000đ Còn lại: 50 cái

Khớp Nối Mềm 5*5 (H26)

Giá: 35.000đ Còn lại: 20 cái

Đầu gia nhiệt cho máy in 3D 12V-40W (T08)

Giá: 30.000đ Còn lại: 50 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2