Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module cảm biến gia tốc

Module cảm biến góc nghiêng SW-520D (H40)

Giá: 40.000đ Còn lại: 50 cái

Module cảm biến gia tốc GY-50 L3G4200D (H12)

Giá: 160.000đ Còn lại: 20 cái

Module cảm biến 10 bậc tự do GY-801 (H12)

Giá: 330.000đ Còn lại: 10 cái
-8%

Module cảm biến gia tốc ADXL345 (H12)

Giá: 60.000đ Còn lại: 10 cái

MD cảm biến GY-282 HMC5983 (H12)

Giá: Liên hệđ Còn lại: 10 cái

GY-85 (9 DoF Sensor)

Giá: 500.000đ Còn lại: 10 cái

GY-86 (10 DoF Sensor)

Giá: 700.000đ Còn lại: 10 cái

Module cảm biến độ nghiêng N1000060(H50)

Giá: 250.000đ Còn lại: 20 cái