Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module cảm biến khí Gas

Module Cảm Biến Khí Độc MQ-135 (H10)

Giá: 50.000đ Còn lại: 40 cái

Module cảm biến khí CO2 MG811 (H10)

Giá: 1.050.000đ Còn lại: 10 cái

Module Cảm Biến Khí Gas MQ-2 (H10)

Giá: 40.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Nồng Độ Cồn MQ-3 (H10)

Giá: 45.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Khí Hydro MQ-8 (H10)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Khí Gas MQ-5 (H10)

Giá: 45.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Khí Gas MQ-4 (H10)

Giá: 45.000đ Còn lại: 22 cái

Module Cảm Biến Khí CO MQ-9 (H10)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Khí CO MQ-7 (H10)

Giá: 40.000đ Còn lại: 10 cái