Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module CAN bus

Module TTL To CAN Converter TJA1050 (H25)

Giá: 35.000đ Còn lại: 10 cái

Module MCP2515 CAN Bus (H25)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái