Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Converter

RS232 to RS485 V2 (T217)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Module USB To TTL CP2102 DTR (T218)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái
-57%

Module chuyển mức tín hiệu I2C (H25)

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái

Module Chuyển Đổi Max232 Sang TTL Mini(T218)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch chuyển giao tiếp USB - RS485 (H26)

Giá: 35.000đ Còn lại: 41 cái

Module Chuyển Đổi RS232 Sang TTL DB9 (T218)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Đầu Chuyển DB9 COM Sang Domino - Đực

Giá: 30.000đ Còn lại: 30 cái

Đầu Chuyển DB9 COM Sang Domino - Cái

Giá: 30.000đ Còn lại: 30 cái

USB to TTL STC Pro mini CP2102 có DTR (T218)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái
-17%

Converter RS232 to RS485 (T217)

Giá: 100.000đ Còn lại: 10 cái
-20%

Module TTL To MAX485 Converter (H25)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Module USB to TTL PL2303HX (T218)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic converter 8 kênh (H25)

Giá: 40.000đ Còn lại: 7 cái

Module Logic Converter 4 kênh (H25)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic Converter 2 kênh (H25)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái