Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Converter

Converter RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 5 cái

Module TTL To MAX485 Converter (H25)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

USB to UART TTL/RS232/RS485 CP2102 6 Mod (T218)

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái

USB to Serial PL2303 (T218)

Giá: 30.000đ Còn lại: 10 cái

USB to Serial FT232RL (H17)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái

RS232 to RS485 V2 (T217)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái

RS232 -> TTL Module (T218)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Module MAX232 mini (T218)

Giá: 15.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic converter 8 kênh (H25)

Giá: 80.000đ Còn lại: 7 cái

Module Logic Converter 4 kênh (H25)

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Module Logic Converter 2 kênh (H25)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Module chuyển mức tín hiệu I2C (H25)

Giá: 35.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch chuyển giao tiếp USB - RS485 (H26)

Giá: 35.000đ Còn lại: 41 cái

CP2102 TTL-UART Module (T218)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái