Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module đo nhiệt độ

Cảm biến nhiệt độ DS18B20 TO-92 (H06)

Giá: 25.000đ Còn lại: 20 cái

Nhiệt kế thực phẩm TA288 (H06)

Giá: 100.000đ Còn lại: 20 cái

Module MAX6675 (T213)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

Đồng hồ đo nhiệt độ (H06)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Bộ điều khiển nhiệt độ WK-SM5

Giá: 280.000đ Còn lại: 20 cái

Bộ điều khiển nhiệt độ RKC REX-C100 (KE)

Giá: 300.000đ Còn lại: 20 cái