Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module Ethernet/WiFi/BT

Waveshare LAN8720 ETH Board (H10)

Giá: 150.000đ Còn lại: 20 cái

Module Wifi/Ethernet UART HLK-RM04 (H36)

Giá: 235.000đ Còn lại: 10 cái

Module Bluetooth HC-06 Breakout (H36)

Giá: 95.000đ Còn lại: 20 cái

Module Bluetooth HC-05 Breakout (H36)

Giá: 95.000đ Còn lại: 10 cái

Module Bluetooth CC2541 HM-10 (có ra chân) (H36)

Giá: 200.000đ Còn lại: 20 cái

Module Bluetooth CC2541 HM-10 (chưa ra chân) (H36)

Giá: 180.000đ Còn lại: 11 cái

HC-22 ESP8266 WiFi Module (H36)

Giá: 110.000đ Còn lại: 11 cái

Ethernet Module ENC28J60 (H36)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

ESP8266 V7 WiFi Module (H36)

Giá: 80.000đ Còn lại: 10 cái

ESP8266 V12 WiFi Module (H36)

Giá: 65.000đ Còn lại: 20 cái

ESP8266 V1 WiFi Module (H36)

Giá: 65.000đ Còn lại: 50 cái

Bluetooth OVC3860 (H36)

Giá: 140.000đ Còn lại: 20 cái

Bluetooth HC-08 Module (H36)

Giá: 95.000đ Còn lại: 10 cái

Bluetooth HC-05/06 chưa ra chân (H36)

Giá: 85.000đ Còn lại: 10 cái
-40%

Bluetooth 4.0 CRS8635 (H36)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

Adapter Bluetooth HC-05/06 (H36)

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 2
  • 1
  • 2