Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Module RFID

Tab Móc khóa RFID 13.56MHz (H07)

Giá: 7.000đ Còn lại: 100 cái

Tab Móc khóa RFID 125KHz (H07)

Giá: 7.000đ Còn lại: 100 cái

RFID 13.56MHz thẻ vuông (H07)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái

RDM6300 RFID 125KHz Card reader (H07)

Giá: 90.000đ Còn lại: 20 cái

PN532 NFC/RFID Reader

Giá: 290.000đ Còn lại: 10 cái
-36%

Module RFID RC522 13.56MHz (H07)

Giá: 45.000đ Còn lại: 50 cái

Thẻ vuông RFID 125KHz (H07)

Giá: 10.000đ Còn lại: 100 cái