Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Nguồn Tổ Ong

Tổ Ong Mini 12VDC 30A

Giá: 220.000đ Còn lại: 10 cái

Tổ Ong Mini 12VDC 20A

Giá: 185.000đ Còn lại: 10 cái

Tổ Ong Mini 12VDC 10A

Giá: 115.000đ Còn lại: 10 cái

PIN 3V CR2032

Giá: 25.000đ Còn lại: 50 cái

Nguồn Tổ Ong Meanwell 12VDC 5A

Giá: Liên hệđ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 70A

Giá: 230.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 6A

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 60A

Giá: 200.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 5A

Giá: 75.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 4A

Giá: 70.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 40A không quạt

Giá: 145.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 40A có quạt

Giá: 160.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 20A

Giá: 130.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 5VDC 10A

Giá: 105.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 24VDC 5A

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Nguồn Tổ Ong 24VDC 4A

Giá: 110.000đ Còn lại: 10 cái
  • Trang 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3