Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Opto-Photocouplers ICs

OPTO MOC3023 DIP6

Giá: 8.000đ Còn lại: 500 cái

Opto PC817C DIP4

Giá: 2.000đ Còn lại: 500 cái

TLP521-4 SMD

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

OPTO TLP521 - 4GB DIP16

Giá: 10.000đ Còn lại: 200 cái

OPTO TLP521 - 2GB DIP8

Giá: 5.000đ Còn lại: 500 cái

TLP521-1 SMD

Giá: 2.000đ Còn lại: 10 cái

OPTO P521 GB DIP4

Giá: 2.500đ Còn lại: 1000 cái

TLP281-4 SMD

Giá: 8.000đ Còn lại: 10 cái

TLP281 SMD

Giá: 5.500đ Còn lại: 1000 cái

TLP181 SMD SOP-4

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

OPTO TLP511 DIP8

Giá: 5.000đ Còn lại: 39 cái