Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

PCB Boards

PCB USB-B type to DIP(4) (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

PCB USB-A type to DIP(4) (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 11 cái

PCB micro USB to DIP(5) (H01)

Giá: 10.000đ Còn lại: 10 cái

PCB DIP16 SOP16 SSOP16 (H01)

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Giấy Decal ủi mạch

Giá: 2.000đ Còn lại: 100 cái

Đế ra chân ESP8266 V7/V12 (H36)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Board đồng KB A4

Giá: 20.000đ Còn lại: 10 cái

Bluetooth CSR8630 Adapter (H37)

Giá: 30.000đ Còn lại: 20 cái
-17%

PCB DIP24 SOP24 SSOP24 (H01)

Giá: 5.000đ Còn lại: 20 cái
-25%

PCB DIP8 SOP8 SSOP8 (H01)

Giá: 3.000đ Còn lại: 500 cái

PCB 3 x LCD LED 7-Segment 5/6-Digit (H33)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

PCB 2 x LCD LED 7-Segment 5-Digit (H50)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái