Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Phụ kiện Arduino

Hộp Mica Arduino MEGA2560 (T112)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái

Hộp Arduino UNO R3 (T14)

Giá: 20.000đ Còn lại: 20 cái