Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

PLCs

Màn hình HMI WienView TK6070iQv

Giá: 2.600.000đ Còn lại: 5 cái

Màn hình HMI WienView TK6070iP

Giá: 2.600.000đ Còn lại: 4 cái

Màn Hình HMI MD204 OP320

Giá: 650.000đ Còn lại: 10 cái

Màn hình HMI 3.2 UART (H02)

Giá: 370.000đ Còn lại: 50 cái

Board PLC S7-200 CPU224XP 2AD 1DA

Giá: 2.000.000đ Còn lại: 10 cái

Board PLC FX1N-40MT

Giá: 2.000.000đ Còn lại: 10 cái

Board PLC FX1N-40MR-4AD2DA

Giá: 1.900.000đ Còn lại: 10 cái

Board PLC FX1N-24MR-4AD2DA

Giá: 1.400.000đ Còn lại: 22 cái

Board PLC FX1N-10MR-2AD

Giá: 900.000đ Còn lại: 10 cái

USB To RS232 Cable

Giá: 350.000đ Còn lại: 10 cái

USB To RS422 Cable

Giá: 350.000đ Còn lại: 10 cái

USB To RS485 Cable (KE)

Giá: 350.000đ Còn lại: 10 cái