Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Raspberry Pi

Raspberry Pi A+

Giá: 650.000đ Còn lại: 50 cái

Raspberry Pi 3 Model B (H09)

Giá: 970.000đ Còn lại: 20 cái

Raspberry Pi 2

Giá: 900.000đ Còn lại: 50 cái

Raspberry Pi B+

Giá: 850.000đ Còn lại: 10 cái