Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Relays

Relay SRD-5VDC-SL-C

Giá: 5.000đ Còn lại: 700 cái

Relay SRD-24VDC-SL-C

Giá: 5.000đ Còn lại: 700 cái

Relay SRD-12VDC-SL-C

Giá: 5.000đ Còn lại: 10 cái

Relay 12V 3A 6 Chân HK4100F

Giá: 10.000đ Còn lại: 350 cái
-15%

Relay (Thermostat) tủ lạnh (KE3)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái