Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

RF FETs

MRF6V2300NR1

Giá: 1.149.000đ Còn lại: Hết hàng

NE55410GR-AZ

Giá: 650.000đ Còn lại: Hết hàng

NE55410GR

Giá: 308.000đ Còn lại: Hết hàng

NE5520279A-A

Giá: 190.000đ Còn lại: Hết hàng

NE5520379A-A

Giá: 183.000đ Còn lại: Hết hàng