Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Robotic

Stepper Motor Driver L9110 (H05)

Giá: 16.000đ Còn lại: 20 cái

Stepper Motor Driver DVR8825 (H21)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái

Stepper Driver TB6600 (H21)

Giá: 190.000đ Còn lại: 10 cái

Stepper Driver TB6560 (H21)

Giá: 150.000đ Còn lại: 50 cái

Module cầu H BTS7960 43A IBT-2 (H05)

Giá: 90.000đ Còn lại: 10 cái

MACH3 CNC Full

Giá: 750.000đ Còn lại: 30 cái

MACH3 CNC Buffer 3 Relay (H21)

Giá: 250.000đ Còn lại: 20 cái

Mạch điều khiển 32 RC Servo (H20)

Giá: 750.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch điều khiển 24 RC Servo (H20)

Giá: 500.000đ Còn lại: 6 cái
-18%

Mạch Cầu H L298N 2A (H05)

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái
-27%

Khung xe 4 bánh 2 tầng (H39)

Giá: 190.000đ Còn lại: 20 cái
-44%

Khung xe 4 bánh 2 Motor (H39)

Giá: 140.000đ Còn lại: 10 cái