Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Robotic

Easy Driver A3967 (H21)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Adapter cho driver A4988 (H21)

Giá: 45.000đ Còn lại: 40 cái

Module test động cơ RC Servo (H20)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch điều khiển 32 RC Servo (H20)

Giá: 750.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch điều khiển 24 RC Servo (H20)

Giá: 500.000đ Còn lại: 6 cái

Mạch điều khiển 16 RC Servo 12-bit (H20)

Giá: 180.000đ Còn lại: 20 cái

Đế ra chân NodeMCU tích hợp IC driver L293D

Giá: 75.000đ Còn lại: 20 cái

Arduino Shield Motor Control L293D (H05)

Giá: 45.000đ Còn lại: 10 cái

Monster Motor Shield (H05)

Giá: 300.000đ Còn lại: 10 cái

Module cầu H BTS7960 43A IBT-2 (H05)

Giá: 300.000đ Còn lại: 10 cái

H Bridge L298N 2A (H05)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Stepper Motor Driver L9110 (H05)

Giá: 35.000đ Còn lại: 20 cái

Stepper Motor Driver DVR8825 (H21)

Giá: 55.000đ Còn lại: 20 cái