Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Robotic

Mạch chuyển đổi PS2, PS3 sang UART (TAM)

Giá: 115.000đ Còn lại: 10 cái

Động cơ 775 trục kép 12VDC

Giá: 140.000đ Còn lại: 10 cái

Động cơ 775 trục D 12VDC (H39)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Động cơ 775 trục tròn 12VDC (H39)

Giá: 120.000đ Còn lại: 10 cái

Easy Driver A3967 (H21)

Giá: 50.000đ Còn lại: 10 cái

Adapter cho driver A4988 (H21)

Giá: 45.000đ Còn lại: 40 cái

Module test động cơ RC Servo (H20)

Giá: 55.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch điều khiển 32 RC Servo (H20)

Giá: 750.000đ Còn lại: 10 cái

Mạch điều khiển 24 RC Servo (H20)

Giá: 500.000đ Còn lại: 6 cái