Cao ốc A Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
Mạng xã hội: YOUTUBE FACEBOOK
Hỗ trợ khách hàng 24/7 0938298220
Danh mục sản phẩm

Sản phẩm

Converter RS232 to RS485 (T217)

Giá: 110.000đ Còn lại: 5 cái

Module 8 Solid State Relay (SSR) (H32)

Giá: 250.000đ Còn lại: 10 cái

Module 1 Relay 30A 24VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Module 1 Relay 30A 12VDC H/L (H04)

Giá: 50.000đ Còn lại: 20 cái

Đế 4 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 25.000đ Còn lại: 100 cái

Đế 3 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 20.000đ Còn lại: 100 cái

Đế 2 Pin18650 Dây (H28)

Giá: 15.000đ Còn lại: 20 cái

Đế 1 Pin18650 Board (H28)

Giá: 10.000đ Còn lại: 20 cái

Module Cảm Biến Radar RCWL-0516 (H36)

Giá: 25.000đ Còn lại: 10 cái